Over Ocean

Ocean Groepsverzekeringen is een intermediair welke zich gespecialiseerd heeft in groepsverzekeringen. Dit zijn verzekeringen voor een specifieke doelgroep, die in nauwe samenwerking met de overkoepelende belangenorganisatie of –vereniging worden ontwikkeld.

Affinity Group
Een Affinity Group is een groep personen, die door een gezamenlijk belang of beginsel bijeengehouden wordt. Dit kan zich uiten in de vorm van een bepaalde beroepsgroep, bepaalde werkgever, bepaalde belangenvereniging, etc.

Door deze gemeenschappelijkheid te identificeren en te rubriceren wordt het mogelijk bepaalde risico’s die specifiek zijn voor deze groep of overkoepelende organisatie in kaart te brengen. Dit gebeurt vaak na gedegen marktonderzoek.

Na dit in kaart gebracht te hebben wordt dan met de steun en betrokkenheid van de overkoepelende organisatie of doelgroep een specifiek verzekeringsproduct ontwikkeld.Door onder andere het volume en de specifieke kennis van Ocean Groepsverzekeringen worden er verzekeringsproducten ontwikkeld die vernieuwend en uniek zijn.

Dienstenwijzer
Privacy statement